Augustus

Augustus

Home
Hoger

 

Oogstmaand

De volksweerkunde stelt geen bijzondere eisen, want de oogst moet nu al rijp zijn.

1. Augustus' eerste week heet en laf,
    veel winterse sneeuw wacht af.
17. Stekende vliegen, dat kan niet liegen,
     zij voorspellen regen allerwegen.
2. Begin Augustus heet,
    lang en wit winterkleed.
18. Is 's avonds de spin op de been,
     't zal regenen, 'k wed tien om een.
3. Als Sint Dominicus gloeit,
    een strenge winter bloeit.
19. Ochtendregen, houdt de pelgrims tegen.
4. Begin Augustus regenvlagen,
    regen in de laatste dagen.
20. Als schaapjes rustig aan de hemel staan,
     kan men zonder plu uit wand'len gaan.
5. Geeft Augustus zonneschijn,
    zeker krijgen we goede wijn.
21. Zingt de vink in de morgenstond,
      zo hij zeker regen verkondt.
6. Als de eerste augustusweke heet is,
    peinst dat de winter lang en wit is.
22. Als de muggen dansen gaan,
     is 't met regenen zeker gedaan.
7. De eerste regen in Augustus jaagt de regen
    voor.
23. Als de hoenders kakelen lang en goed,
      zal 't regenen in overvloed.
8. Als de oogstmaand het sterk dauwen doet,
    blijft gewoonlijk het weder goed.
24. Zoals Bartolomeus is,
      blijft 't gans de herfst gewis.
9. Noordenwind in Augustus opgestaan,
    brengt standvastig weder aan.
25. 's Avonds speelt de zwoelte,
      's morges is er koelte.
10. Op Sint Laureins regenvlagen,
     zes weken duren de waterplagen.
26. Wind in de nacht,
      water in de gracht.
11. Is 't warm en standvastig weer,
     brengt Augustus d'eerste peer.
27. De zon in Augustus,
     fopt de meid in de moestuin.
12. Is het weer de oogst goed gezind,
     valt er weinig regen, is er geen harde wind
28. Oostenwind met regen,
     duurt drie dagen, zes of negen.
13. Het weer van Sint Kassian,
     houdt gewoonlijk weken aan.
29. Regent het op Sint Jansonthoofding,
     dan bederven de noten.
14. Regenboog in d'avondstond,
      leg dan uw hoofd op een zachte grond.
30. Als voor 't laatst de koekoek roept,
     dan bederven de noten.
15. Is 't weer op Maria-Hemelvaart uitgelezen,
     zo zal de herfst voortreffelijk wezen.
31. Was Augustus heet,
      lang en wit het winterkleed.
16. Menigeen heeft 't al ondervonden,
     wervelwinden zijn aan 't augustusweer
                                                   verbonden.