September

September

Home
Hoger

 

Herfstmaand.

Volgens de volksweerkunde is september op zijn best als hij droog en zonnig is.

1. 't Weer dat Sint Gillis biedt,
    en eindigt voor vier weken niet.
16. Zo het September dondert,
     zullen het volgend jaar veel granen wassen.
2. De septemberregen komt de boer heel
    goed gelegen.
17. Droog zal 't voorjaar zijn,
     is 't met Sint Lambert zonneschijn.
3. In September warme regen,
    brengt de boeren rijke zegen.
18. Die zijn onkruid een jaar laat staan,
     kan zeven jaar uit wieden gaan.
4. Als in September de donder knalt,
    met Kerstmis hopen sneeuw valt.
19. Als 't in September dondert,
     leveren de granen wel honderd.
5. Vorst in September,
    een zachte December.
20. De padden wijzen regen aan,
     zijn zij 's avonds op de baan.
6. Donder in September,
    sneeuw in Maart
21. Komen er pluimen aan het riet,
     bedenk: het is nazomer en geniet.
7. Is het weder warm in September,
    krijgen we een harde winter.
22. Stekelen maaien, is stekelen zaaien.

8. Het weer van Lieve-Vrouw-Geboort,
   duurt gaarne zo vier weken voort.

23. Wieden en delven, beloont zich zelven.
9. Septemberregen op het zaad,
    komt het boerken wel te staad.
24. Zoals Bartolomeus is,
     blijftgans de herfst gewis.
10. Septemberregen in een goed humeur,
      komt het boerken wel te staad.
25. Sint Mauritius helder,
     schepen naar de kelder.
11. Plonst en duikelt eend en gans,
     is er voor regen kans.
26. Die van Leuvenkermis keren,
     brengen de winter onder hun kleren.
12. De gerst zaaien met Sint Wijt,
     is gerst met zakken kwijt.
27. Vallende eikels voor Sint Michiel,
     snijdt de winter door lijf en ziel.
13. Als de specht roept; giet,giet,
     hij bedriegt u niet.
28. Op Sint Augustijn,
      zullen de onweders over zijn.
14. Als de R is in de maand,
     't weer niet altijd meer meegaand.
29. Sint Michiel,
     draagt de winter door lijf en ziel.
15. Septemberregen,
     komt zaad en wijnstok goed gelegen.
30. Warm in September,
      koud in December.